Nejčastější předsudky v oblasti úspory na VaV

Otazník – ikona

Mnohdy je na odpočet nahlíženo jako na složitý způsob podpory výzkumu a vývoje. Není však nutné se zbytečně obávat, pokud máte odborníky, kteří náročný proces vyřeší.

Jedná se o dotace?

Nejedná se o dotační podporu, jak si často mnozí myslí. Princip spočívá v dodržení stanovených podmínek. Firma si může snížit daňový základ díky uznatelným nákladům, které vynaložila na projekty výzkumu a vývoje (VaV). Externím kontrolním orgánem je finanční úřad. Projekt výzkumu a vývoje schvaluje vedení firmy.

Myslíme si, že nemáme vývoj, jak jej poznáme?

Některé firmy ani netuší, že vývoj či výzkum mají. Často tvrdí: „My jen vyrábíme.“, nebo: „Tohle je naše každodenní práce.“ I za zdánlivě rutinní činností může být vývojový projekt. Je třeba znát kritéria uplatnitelnosti projektu výzkumu a vývoje pro jeho posouzení. Firmy nemají zpravidla vlastní pracovníky pro tuto problematiku. Spoustě z nich tak uniká možnost dosáhnout na nemalou finanční úsporu, kterou by mohly zpětně investovat.  

Může odpočet ovlivnit hospodářský výsledek? 

Mnohdy firmy řeší, že nechtějí vykazovat nízký, nebo záporný hospodářský výsledek z hlediska důvěryhodnosti vůči obchodním partnerům. Někdy zase chtějí žádat o úvěr a mají strach, že s nízkým hospodářským výsledkem neuspějí. Často opakovaná obava z dopadu daňového odpočtu na hospodářský výsledek není na místě. Daňový odpočet na výzkum a vývoj na něj nemá vliv. Naopak, tato položka se neprojeví ve výkazu zisku a ztráty. Pro firmy to znamená, že zaplatí nižší daň z příjmů, což má pozitivní vliv na cash flow. V případě úvěru je ale třeba brát v potaz podmínky jednotlivých bankovních institucí, protože každá vychází z jiných ekonomických ukazatelů. 

Co když už firma využívá dotace? 

Když firma využívá dotační podporu, ještě není důvod zahodit možnost odpočtu na VaV. V současné době zákon neumožňuje využít pro jednu nákladovou položku souběžně přímou (dotační) a nepřímou (odčitatelná položka) podporu v rámci VaV projektu. Každý dotační titul má stanovený způsob evidence a objem hrazených nákladů. Využití odpočtu na některé položky nemusí být vyloučené. Záleží na konkrétní situaci. Zeptejte se na podrobnosti »

Co na to finanční úřad? 

Odbornost finančních úřadů v tomto směru roste. Firmy se i proto stále častěji obracejí na odborníky při posuzování, ale i zpracování projektů. Je to jedna z možností, jak předejít případným komplikacím. Ve prospěch firem v posledních měsících rozhodl i soudní výrok: „Daňové odpočty na vývoj musí posuzovat znalci, ne úředníci.“ Je tedy jen otázkou, kdy se na úřadech objeví znalci, či budou projekty posuzovat nezávislí externí odborníci.

 

Kam dál?

Dokumenty ke stažení »

Na webu nám pomáhají soubory cookies, zejména k analýze návštěvnosti. Procházením webu dáváte souhlas s jejich používáním.