Odčitatelná položka na výzkum a vývoj

Uplatnění odčitatelné položky na výzkum a vývoj (VaV) je možné na základě ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Do tohoto zákona byla ustanovení doplněna zákonem č. 669/2004 Sb. 

Odčitatelnou položku na VaV a s tím spojený daňový odpočet lze využívat od 1. 1. 2005 resp. ji lze uplatnit za zdaňovací období nebo za období, za něž se podává daňové přiznání.

Co je VaV dle legislativy »

Důvod zavedení odčitatelné položky na VaV

Důvodem zavedení odčitatelné položky je, že si Česká republika uvědomuje důležitost průmyslového rozvoje českých firem a tak jim pomáhá ke zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti. Jednou z možností je zavedení odčitatelné položky na výzkum a vývoj, která se řadí mezi tzv. nepřímou podporu. Ta umožňuje daňovým poplatníkům uplatnit odpočet od základu daně z příjmů z výdajů, které poplatník vynaložil na vývojové a výzkumné aktivity.   

Výše nepřímé podpory v roce 2005 až 2012

Nepřímá podpora výzkumu a vývoje v podobě odčitatelné položky se od roku 2005 neustále navyšuje. Například v roce 2005 tuto možnost využilo 434 podniků, v roce 2012 se tento počet téměř ztrojnásobil a pohyboval se okolo 1000 podniků. V roce 2005 byla výše nepřímé podpory 860 milionů korun. V roce 2012 sahala výše nepřímé podpory k téměř dvěma miliardám korun. 

Změna v odčitatelné položce na VaV v roce 2014

Od roku 2005 bylo možné odečítat od základu daně 100 % nákladů vynaložených na výzkum a vývoj. Od roku 2014 lze uplatňovat odpočet z meziročního navýšení nákladů na výzkum a vývoj ve výši 110 %.

Naše parketa

V oblasti odčitatelné položky na VaV jsme jako ryba ve vodě. Je to naše parketa. Řekli nám to naši spokojení klienti »

 

Jak na daňový odpočet na VaV? ČR podporuje výzkum a vývoj. SmarTech pomáhá podporu využívat. Firmy získají peníze a čas.

Na webu nám pomáhají soubory cookies, zejména k analýze návštěvnosti. Procházením webu dáváte souhlas s jejich používáním.