AIPČR - Naše zkušenosti s VaV

18.10.2017

V rámci 3. vydání časopisu Inovační podnikání a transfer technologií jsme prezentovali náhled na aktuální stav VaV a finančních kontrol dle našich zkušeností.

Finanční kontroly projektů VaV

Správnost a oprávněnost uplatnění odčitatelné položky na výzkum a vývoj může být posouzena správcem daně v rámci místního šetření či daňové kontroly. Tyto postupy se od sebe vzájemně odlišují možnou délkou trvání a hloubkou kontroly.

Z praxe víme, že mnoho společností, které by mohly odčitatelnou položku na VaV uplatňovat, tak nečiní právě ze strachu z možných finančních kontrol. Ty v případě neuznání projektu mohou ze všech uznaných nákladů doměřit daň společně s úrokem z prodlení a penále.

V médiích se také často objevují informace o probíhajících soudních sporech týkajících se odečitatelné položky na VaV, což rovněž přispívá k přesvědčení firem o tom, že uplatnění nákladů v rámci odčitatelné položky je velmi rizikové.

Klíčová zjištění: co ovlivňuje míru inovací ve společnostech?

Během posuzování vývojových aktivit ve společnostech jsme zjistili, že firemní kultura má vysoký vliv na míru inovací. Je tedy na top managmentu, jakou firemní kulturu ve společnosti nastaví, a zda využije tvůrčího a inovativního potenciálu svých zaměstnanců.

Otevřené společnosti kladou důraz na dobré vztahy zaměstnanců a vědí, že hodnota společnosti je v jejich zaměstnancích. Razí férový přístup, stejná pravidla pro všechny, respektování vize společnosti. Zaměstnanci znají přesně svou přidanou hodnotu, vědí, zda je společnost zisková a jaké má ziskové klienty.

Vše je živé, flexibilní, postaveno na otevřené komunikaci. Chyba se bere jako příležitost k růstu. Od zaměstnanců je vyžadována vysoká míra zodpovědnosti a samostatnosti, společnost jim dává příležitost rozvíjet své schopnosti.

Více informací naleznete zde v časopise na straně 44.

Na webu nám pomáhají soubory cookies, zejména k analýze návštěvnosti. Procházením webu dáváte souhlas s jejich používáním.