VaV a Průmysl 4.0 #2: Internet věcí

10.2.2017

Současným trendem moderního pojetí průmyslu může být sofistikovaná automatizace, či dálkově říditelné autonomní pracovní jednotky. Aby podnik obstál v nelehkém konkurenčním prostředí, musí často hledat nové cesty a způsoby, jak vytvořit vyšší hodnoty výrobku efektivním způsobem.

Projekty vedoucí ke zmíněnému cíli se v mnoha případech týkají výzkumu a vývoje (VaV). Pokud podnik vynaloží na VaV finanční prostředky, či spotřebuje své zdroje, může si o tyto náklady efektivně snížit daňový základ. Uspořenou částku lze využít jako investici pro další vývojové aktivity. 

Intenzivní vývoj v současné době probíhá v oblasti internetu věcí. Týká se to průmyslu i domácností. Firmy v zájmu vlastní konkurenceschopnosti reagují na přicházející výzvy a spolupracují na technologickém pokroku nebývalého rozsahu. Děje se tak jak ve velkých či malých firmách, tak i v rámci různých start-up projektů. V poslední době často užívaný pojem má svůj původ už desítky let zpátky.

Jak funguje internet věcí

Internet věcí je síť propojených věcí, které mezi sebou komunikují. Jsou to elektronická zařízení, která disponují tzv. konektivitou, tedy schopností připojení k internetu. Nejdříve byly takto propojeny jen počítače a telefony, nyní se zapojují další a další zařízení. Znamená to, že konektivita je vyžadována u stále většího okruhu zařízení v domácnostech a v průmyslu. Odhady říkají, že do roku 2020 bude internetově propojeno až 50 miliard zařízení. Oběhovým systémem organismu věcí je internet.

 Struktura internetu věcí

(Ilustrační foto, zdroj: www.automoatizace.hw.cz)

Kromě existujících možností neustále vznikají a vyvíjejí se nové technologie, úložiště i komunikační sítě, které zprostředkují propojení. Trendem je samozřejmě co nejméně energeticky náročný provoz a co největší dosah, kapacita a spolehlivost.

Princip spočívá v klasickém internetovém přenosu. Na počátku je zpravidla senzor, který získá určitou informaci, odešle ji pomocí komunikačního protokolu do centrálního úložiště, následně je zpracována řídícím serverem a odeslána na další místo jako výstupní informace, která se určitým způsobem projeví a tím ovlivní ovládané zařízení.

Vybrané možnosti VaV internetu věcí v průmyslu

 Komunikace ve výrobě

  • Ve výrobě se musí zajistit vhodná komunikace mezi jednotlivými pracovišti či jednotlivými stroji.

Lokace výrobků

  • Zajistit, aby výrobky a jejich části měly unikátní označení čitelné přes interní síťové rozhraní či internet, aby nemohlo dojít k jejich záměně při dalším zpracování a bylo možné sledovat jejich pohyb.

Vzdálené řízení výrobního procesu

  • Výrobní cyklus například vyřešit tak, aby mohl být řízen, monitorován, optimalizován dálkově. Lze tak řešit také automatické objednávání spotřebního materiálu, vyslání informace o havarijních stavech, automatické vyvolání servisního zásahu, atd.

Optimalizace

  • Řešit například úsporné hospodaření s neobnovitelnými zdroji, spotřebu energie, či šetrnost k životnímu prostředí, atd.

Bezpečnost

  • Vznikají nové technologie, tím i možné hrozby internetové bezpečnosti a jejich následky (poškození či ztráta dat i zařízení, atd.). Řešení situací není často předem definované. Předmětem VaV pak může být i nové řešení zajišťující vhodnou bezpečnost.
Na webu nám pomáhají soubory cookies, zejména k analýze návštěvnosti. Procházením webu dáváte souhlas s jejich používáním.