Konference Pracoviště budoucnosti 4.0

5.12.2016

Účastnili jsme se odborné konference k aktuálnímu tématu, kterým je nyní velmi diskutovaný pojem, tzv. Průmysl 4.0.

V úterý 29. listopadu 2016 jsme se účastnili konference Pracoviště budoucnosti 4.0. Konferenci pořádala Regionální hospodářská komora (RHK) Brno ve spolupráci s INDUSTRY CLUSTER 4.0 za účasti odborníků jak z akademické sféry, tak i z průmyslu.

Výzkum a vývoj v průmyslu 4.0

Odborné setkání se týkalo informací o současném stavu průmyslu 4.0. Velmi přínosné bylo uvedení příkladů z již aktuálního zavádění, či řešení a zkušeností v některých společnostech. A to jak v České republice, tak i nastíněné srovnání se stavem v zahraničí.

Výzkum a vývoj může být i v této oblasti. Dílčí inovační zlepšení mohou být lehce překonány novým řešením. To se může týkat problematiky řízení a vytváření nových systémů kompatibilních či propojovacích rozlišné dílčí IT systémy jednotlivých zařízení, nebo i vývoje nových prvků, potřebných pro automatizaci konvenčích technických řešení a jejich automatizované dálkové řízení a řešení komunikace. Krok za krokem budou mnohdy jednotlivá výrobní pracoviště autonomní, komunikovat navzájem mezi sebou a řízená na dálku, již v komplexnosti celého výrobního procesu, odpovědým pracovníkem.

Výzkumné a vývojové činnosti mohou vést krok za krokem k mnohdy plné automatizaci včetně online řízení na dálku jak jednotlivých pracovišt, komunikace mezi nimi, tak v důsledku celým výrobním procesem. 

Více o průmyslu 4.0 je uvedeno v tomto příspěvku.

Konference pracoviště budoucnosti 4.0 - diskuze Konference pracoviště budoucnosti 4.0 - přednáška

(Ilustrační foto, zdroj: www.rhkbrno.cz)

Na webu nám pomáhají soubory cookies, zejména k analýze návštěvnosti. Procházením webu dáváte souhlas s jejich používáním.