VaV a Průmysl 4.0 #1: Krátce o tématu

1.12.2016

V následujících článcích si více přiblížíme tématiku zaměřenou na Průmysl 4.0, Internet věcí a SMART oblasti ve spojení s výzkumem a vývojem. Průmysl 4.0, nebo také 4. průmyslová revoluce, začíná zasahovat do všech oblastí života, průmyslové výroby i do médií. Je s tím spojen velký potenciál výzkumu a vývoje. Vývojové činnosti se mohou týkat technologických procesů, prvků automatizace či robotizace, atd.

Předchozí milníky rozvoje průmyslu byly spojeny s objevy zdrojů energie (využití páry, elektrické energie, atd.) a výpočetní techniky. Všechny důležité technologie zpravidla sloužily nejprve k vojenským a průmyslovým účelům a až postupně se rozšířily mezi běžné uživatele. Vzpomeňme si, že ne každý měl doma počítač nebo mobilní telefon. Dnes jsou tyto věci běžnou součástí každodenního života, a navíc se všechny technologie stále rychleji posunují vpřed. Také v České republice si uvědomujeme, že není možné zůstávat pozadu ve světovém měřítku a věnujeme více pozornosti jak trendům v průmyslu, tak i vzdělávání nyní prostřednictvím tzv. Iniciativy Průmysl 4.0 a propojením dotčených institucí a subjektů.

Z pohledu průmyslu

V oblasti průmyslu se jedná o propojení jednotek, systémů, procesů, digitalizaci, automatizaci, robotizaci. Nezbytnou součástí a podmínkou fungování výrobních procesů je digitální přenos dat, jejich uchování a změny. Základní prostředek pro přenos dat pak spočívá ve využití internetové sítě. V souvislosti s iniciativou Průmysl 4.0 se hovoří o internetu věcí (IoT), internetu služeb (IoS) a internetu lidí (IoP). Na výrobní proces navazuje také logistika, servis, komunikace se zákazníky, management, atd. Příkladem jsou tzv. chytré továrny, kde je v maximální míře využito automatizovaných jednotek a mimo jiné kladen důraz na úsporu energií a ekologii.

Siemensvizualizace

(Ilustrační foto, zdroj: www.siemens.com)

Oblasti optimalizace

V rámci řešení dané problematiky bude nutné vytváření nových prvků. Tyto aktivity nemusí být pouze inovačního charakteru, ale mohou to být i činnosti spojené s výzkumem a vývojem. V souvislosti s Průmyslem 4.0 se jedná převážně o tyto oblasti:

  • problematika flexibilní reakce na poptávku
  • schopnost rychlého přizpůsobení výroby
  • organizace výrobního procesu včetně jeho sledování, značení výrobků a řešení logistiky
  • navrhování změn vedoucích k energetickým úsporám, efektivního využívání zdrojů
  • automatická dálková signalizace včetně řešení při havarijním stavu
  • dostatečné řešení bezpečnosti v oblasti výroby

Dopady na společnost

Automatizace ve výrobě má v zásadě značný přesah. Můžeme se tak bavit o komplexním a průběžném systému změn s dopadem na celou společnost. Rozvoj automatizované výroby může mít vliv na zaměstnanost. Lze předpokládat nové principy organizace práce, změnu kvalifikačních požadavků u mnoha profesí, a nutně i změny v procesu vzdělávání. Z pohledu managementu je patrné směřování k decentralizované struktuře, kde každá jednotka komunikuje s každou, a tím dochází ke koordinaci procesů. Protože základem všeho jsou informace, důležitým faktorem je kybernetická bezpečnost. Dále také odpovědnost za chování autonomních technologií.

Odkaz na Iniciativu Průmysl 4.0: 

http://www.mpo.cz/cz/prumysl/prumysl-4-0/iniciativa-prumysl-4-0--176055/

Na webu nám pomáhají soubory cookies, zejména k analýze návštěvnosti. Procházením webu dáváte souhlas s jejich používáním.