VaV a Průmysl 4.0 #3: Smart Factory

6.3.2017

Koncept Smart Factory (chytré továrny) je významným krokem v naplňování vize 4. průmyslové revoluce. České společnosti se chtějí přizpůsobit trendům v průmyslu, aby si zajistily konkurenceschopnost na mezinárodním poli. V zájmu efektivní výroby zde dochází i k digitálnímu propojení procesů výrobního řetězce, nebo řešení autonomních robotů ve výrobě. Realizaci takových možností často předchází výzkum a vývoj.

Kde by mohl být potenciál výzkumu a vývoje pro Smart Factory?

  • Zejména v oblasti řízení výroby
    • Efektivní zajištění komunikace strojů mezi sebou
    • Komplexní robotizovaná pracoviště
    • Nové projekty zaměřené na úsporu energie

Příklad

Vývojoví pracovníci i v českých společnostech mohou vyvíjet řadu systémových řešení, která zabezpečí potřebné výrobní činnosti pro Smart Factory. V rámci vývoje se může například vyskytnout problematika zaměřená na nové softwarové a hardwarové požadavky či standardy, nebo na požadavek speciálních funkcí. Řešení komunikačních, ovládacích aj. parametrů se může týkat jednak samotných zařízení mezi sebou, ale i s ohledem na lidský prvek.

Vyvinuté řešení může být například ve vytvoření unikátního systému s novými funkcemi, které umožní v reálném čase propojit výrobní zařízení v rámci celého procesu, sledovat stav dílčích procesů, stav jednotlivých zařízení, stav zásob, a umožní dálkově pružně reagovat na nečekané změny.

Vzhledem k tomu, že dochází ke zpracování obrovského množství dat, mohly by být předmětem vývoje také nové způsoby, jak data uchovat, třídit a chránit před kybernetickými útoky. Tímto tématem se zabývají nejen vývojáři, ale také národní a mezinárodní autority.

Na webu nám pomáhají soubory cookies, zejména k analýze návštěvnosti. Procházením webu dáváte souhlas s jejich používáním.