VaV a Průmysl 4.0 #4: Smart City

11.4.2017

Koncept Smart City neboli chytré město se v České republice začíná více rozšiřovat a stává se vizí pro mnohé z nich. Jedná se o využití digitálních technologií ke zlepšení fungování městské infrastruktury, zlepšení životního prostředí ve městech nebo usnadnění občanům vyřízení správních záležitostí. Právě k zajištění zmiňovaných funkcí, ať už se jedná o řídicí systémy, monitorovací systémy, registry, aj., vede často výzkum a vývoj.

Kde by mohl být potenciál výzkumu a vývoje pro Smart City?

Protože chod města je poměrně složitý proces, postihuje celou řadu oborů, které přispívají k rozvoji fungování efektivního řízení a hospodaření. Kromě všeobjímajícího softwaru budou aktivity výzkumu a vývoje přesahovat do automobilového průmyslu, energetiky, logistiky, aj.  K dosažení stanovených cílů je potřebná spolupráce mezi společnostmi, univerzitami a městy jako správními celky.

 • VaV se může týkat například těchto oblastí:
  • Systémy pro inteligentní budovy
  • Inteligentní řízení dopravy
  • Řešení efektivního využití parkovacích míst
  • Řešení svozu, třídění a nakládání s odpady
  • Energetický management

Příklad

Město začalo s přípravou přeměny na tzv. chytré město. Byl schválen dokument, který stanovuje cíle, strategie a nástroje k jejich dosažení. Zde pak nastává velký prostor pro výzkumné a vývojové aktivity jednotlivých společností. V rámci vývoje tak mohou vznikat unikátní řešení, například:

 • Speciální parkovací senzory, či nové komplexní monitorovací systémové řešení a vývoj jednotlivých komponentů
 • Řešení efektivní dobíjecí stanice pro elektromobily
 • Interaktivní informační tabule před veřejnými budovami, vyrobená vlastním výrobním procesem, či ze speciálního materiálu, atd.
 • Zcela nový komunikační portál městské části s celou řadou vytvořených funkčních prvků


Na webu nám pomáhají soubory cookies, zejména k analýze návštěvnosti. Procházením webu dáváte souhlas s jejich používáním.