VaV a Průmysl 4.0 #6: Smart Grids

18.7.2017

V souvislosti s moderními technologickými možnostmi dochází ke změnám i v energetice, distribuci elektřiny, ale i plynu, vody, aj. Cílem jsou samozřejmě úsporná opatření, ale i využití současných technologických řešení.

Kde by mohl být potenciál výzkumu a vývoje pro Smart Grid?

Potenciál vývoje může být zaměřen na zařízení či vývoj procesů umožňující zefektivnit jak výrobu, tak spotřebu energie. Vznikají digitální systémy zajišťující efektivní využívání energie či načasování spotřeby. Například automatické načasování spuštění funkce v době, kdy je celkově nižší spotřeba elektřiny (V ČR tzv. noční proud) na základě informací o okamžitém odběru získaných z distribuční sítě. Kromě elektrické přenosové soustavy se zmíněná řešení týkají i plynu, vody, atd.

 • VaV se může týkat například těchto oblastí:
  • Vývoj alternativních zdrojů energie
  • Vývoj inteligentních měřidel spotřeby elektřiny
  • Vývoj komunikačních nástrojů mezi objekty distribučních sítí
  • Vývoj systémů akumulace elektrické energie
  • Vývoj nových inteligentních a úsporných spotřebičů

Příklad

Výrobce v současné době řeší projekt, který se týká autonomního řízení distribuční sítě. Jeho snahou je decentralizace zdrojů elektřiny ve prospěch zdrojů šetrných k životnímu prostředí. Mezi činnosti, které v rámci projektu řeší, patří například testování inteligentních elektroměrů, interaktivní zapojení zákazníků, zapojení lokálních zdrojů energie, či testování elektromobility.

Vývoj může probíhat v těchto rovinách:

 • Vývoj komunikačních protokolů včetně hardwarového řešení
 • Autonomní řízení distribuční sítě
 • Vývoj procesů pro zefektivnění využívaných zdrojů
 • Vývoj a výroba potřebných dílčích elektrotechnických komponentů včetně progresivních možností výroby
Na webu nám pomáhají soubory cookies, zejména k analýze návštěvnosti. Procházením webu dáváte souhlas s jejich používáním.