Super odpočet na výzkum a vývoj na Slovensku

Vďaka super odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj (VaV) môžu slovenské firmy 100 % nákladov na výskum a vývoj odpočítať ešte raz od základu dane. Daňová podpora v roku 2018 je najmenej 21 % zo spôsobilých nákladov na projekty VaV.

Informace - ikona

Podpora od roku 2015

Schválení - ikona

Žiadne schvaľovanie vopred

Euro - ikona

Aplikácia pri podaní daňového priznania

Lupa - ikona

Kontroluje Finančné riaditeľstvo SR

 SR podporuje výskum a vývoj pomocou daňového odpočtu. SmarTech pomáha daňovú podporu využívať. Slovenské firmy získajú peniaze a čas na výskum a vývoj.

Čo je super odpočet na výskum a vývoj?

Túto podporu výskumu a vývoja zákon definuje ako odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, podľa §30c zákona o dani z príjmov. V praxi to znamená, že slovenské podniky, ktoré realizujú vlastný výskum a vývoj, platia nižšiu daň z príjmu.

Ako spočítať super odpočet na výskum a vývoj v roku 2018?

Super odpočet výdavkov na výskum a vývoj je súčet:

  1. 100 % všetkých uznateľných výdavkov na výskum a vývoj,
  2. + 100 % z priemerného medziročného nárastu všetkých daňovo uznateľných výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.

Každá položka super odpočtu na výskum a vývoj má svoje obmedzenia a je treba zostať opatrný pri jej výpočte. Odporúčame sa riadiť zákonmi SR, pokynmi Finančnej správy SR a odporúčaniami Ministerstva financií SR.

Príklad výpočtu daňovej podpory VaV v roku 2018

Příklad výpočtu úspory


Ktoré subjekty môžu daňové zvýhodnenie na výskum a vývoj využiť?

Dodatočný odpočet na výskum a vývoj môžu využiť fyzické i právnické osoby bez ohľadu na to, či sú účtovnou jednotkou, alebo vedú daňovú evidenciu.

Schválení - ikona

Poberatelia daňových úľav podľa § 30a, ZDP (investičná pomoc)

Zamítnutí - ikona

Poberatelia daňových úľav podľa § 30b, ZDP (stimuly VaV)

Ikona ANO/NE

Podniky s osvedčením o spôsobilosti pre výkonávanie VaV

Ikona ANO/NE

Podniky poberajúce podporu z verejných financí (granty, dotácie..)

V prípade daňovej straty sa super odpočet prenáša do budúceho zdaňovacieho obdobia, najviac však do nasledujúcich 4 rokov.

 

Poďme zistiť Váš potenciál – predaudit

  

Kam ďalej? 

Čo je projekt výskumu a vývoja? » 

 

Na webu nám pomáhají soubory cookies, zejména k analýze návštěvnosti. Procházením webu dáváte souhlas s jejich používáním.