Jsme na sebe hrdí

Vyvinuli jsme si vlastní systém auditu na výzkum a vývoj (VaV). Díky této metodice dokážeme efektivně zhodnotit i náročné VaV projekty.

Cena Inovace roku 2014 – logo


Vyvinuté řešení splnilo kritéria projektu Inovace roku (technická úroveň produktu, původnost řešení, postavení na trhu, efektivnost, vliv na životní prostředí) a patří mezi nejlepší inovační produkty roku 2014. Díky tomu jsme získali Cenu Inovace roku 2014 za “Systém auditu pro zhodnocení výzkumu a vývoje českých podniků” udělenou Asociací inovačního podnikání České republiky v Senátu Parlamentu ČR. Posouzení provedla dvanáctičlenná komise složená z odborníků jak z oblasti průmyslu, tak vědy a výzkumu. (Akademie věd České republiky, Asociace inovačního podnikání České republiky, České společnosti pro jakost, Českého vysokého učení technického v Praze, Českého svazu stavebních inženýrů, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Úřadu průmyslového vlastnictví, Vysoké školy manažerské informatiky, ekonomiky a práva, Vysoké školy podnikání, a.s.)

Vizionáři 2014 – logo


Posilujeme oblast českého výzkumu a vývoje (VaV) o nové obchodní příležitosti, a tím i podporujeme export českých firem. Chceme propojovat firmy z různých průmyslových odvětví, aby vznikaly nové VaV příležitosti. Za naši dosavadní činnost a vize nám bylo uděleno čestné uznání v projektu Vizionáři 2014.

Asociace inovačního podnikání České republiky – logo


Zapojujeme se do aktuálního dění v českém průmyslu. Publikujeme odborné články na téma nákladů na výzkum a vývoj (VaV), ve spojení s možností využití odčitatelné položky na VaV. V rámci našich aktivit je SmarTech Solutions členem Klubu inovačních firem Asociace inovačního podnikání České republiky (KIF - AIP ČR).

 

 

Na webu nám pomáhají soubory cookies, zejména k analýze návštěvnosti. Procházením webu dáváte souhlas s jejich používáním.