Spolupracujeme

V rámci systému uplatňování odčitatelné položky na výzkum a vývoj spolupracujeme s odborníky na všech úrovních.

Finanční správa – logo 

V případě, že se dostaneme v rámci daňového odpočtu k řešení specifické situace, která není upravena legislativou nebo judikáty, tak tyto situace konzultujeme s daňovými poradci a právníky, aby vše bylo čisté a správné, a necháváme si je odsouhlasit Generálním finančním ředitelstvím (GFŘ).

Ve spolupráci s GFŘ školíme metodiky finančních úřadů a finanční kontrolory.

Komora daňových poradců ČR – logo

Byli jsme požádáni o školení pro Komoru daňových poradců v ČR, které proběhlo v Praze na téma odčitatelná položka na výzkum a vývoj v praxi.

Česká pojišťovna – logo

Dle povahy poskytování poradenství v oblasti výzkumu a vývoje jsou rizika kryta odpovídajícím pojištěním. Spolupracujeme s Českou pojišťovnou, která nám toto pojištění poskytuje.

Patentový zástupce

Mgr. Michaela Chytilová

Ochranné známky, průmyslové vzory, patenty.

Portál daňových poradců a profesionálů – logo

Portál Daňaři online nám pomáhá s publikací článků o daňovém odpočtu na výzkum a vývoj. Díky tomu se nám společně daří zvyšovat povědomí o daňovém odpočtu na výzkum a vývoj.

 

Kam dál?

Školíme metodiky finančních úřadů a finanční kontrolory »

Na webu nám pomáhají soubory cookies, zejména k analýze návštěvnosti. Procházením webu dáváte souhlas s jejich používáním.