Daňové přiznání

Daňové přiznání slouží k vyčíslení výše daně, kterou má daná právnická či fyzická osoba zaplatit. Daňové přiznání se týká právnických i fyzických osob, které mají trvalý pobyt/sídlo na území České republiky. 

Daňové přiznání lze podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí, který si plátce daně vyzvedne na finančním úřadě, případně stáhne v elektronické podobě z ověřeného zdroje (Finanční správa ČR). Daňové přiznání se podává na finanční úřad, který je místně příslušný poplatníkovi - buď osobně, nebo poštou. Daňové přiznání lze podat také elektronicky za podmínek, které stanovuje Ministerstvo financí.

Typy daňového přiznání

Existuje několik základních typů daní, resp. daňových přiznání:

  • Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob
  • Daňové přiznání k DPH
  • Daňové přiznání k silniční dani
  • Daňové přiznání k dani z nemovitostí
  • Daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí
  • Daňové přiznání k dani dědické
  • Daňové přiznání k dani darovací
  • Daňové přiznání ke spotřební dani

Termíny podání

Daňové přiznání k dani z příjmu je nutné podat do 3 měsíců po skončení daného účetního období, za které je podáváno. Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, pak se posouvá lhůta pro odevzdání a uhrazení daně na 6 měsíců od skončení účetního období. V obou případech je stanovena pětidenní zákonná lhůta, o kterou je možné termín daňového přiznání bezplatně přesáhnout.

První daňové přiznání podané ve stanoveném termínu se nazývá řádné. Pokud subjekt včas zjistí, že informace uvedené v řádném daňovém přiznání byly nesprávné, podává opravné, respektive dodatečné daňové přiznání. Opravným daňovým přiznáním se rozumí druhé a každé další, které je podané v řádném termínu. Jako jediné platné pro vyměření daně se pak považuje poslední podané daňové přiznání. Pokud subjekt nestihne podat opravné daňové přiznání v zákonné lhůtě, podává následně dodatečné daňové přiznání. To musí být podáno do konce měsíce následujícího po zjištění chyby, v opačném případě může být poplatníkovi udělena sankce. Dodatečné daňové přiznání není možné podat, pokud správce daně zahájí úkon směřující k přezkoušení správnosti daňové povinnosti.

Na webu nám pomáhají soubory cookies, zejména k analýze návštěvnosti. Procházením webu dáváte souhlas s jejich používáním.