Finanční úřad

Finanční úřady jsou zřízeny zákonem č. 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Jsou to tzv. organizační složky státu tvořící Finanční správu České republiky zřízené za účelem výkonu správy daní.

Struktura Finanční správy ČR

Jako orgány Finanční správy České republiky jsou zřízeny Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady, přičemž tyto finanční úřady jsou podřízeny Odvolacímu finančnímu ředitelství. To je dále podřízeno Generálnímu finančnímu ředitelství, které je tzv. účetní položkou a spadá pod Ministerstvo financí.

Činnost finančního úřadu

Finanční úřad je, jakožto finanční orgán České republiky, určen pro výkon správy daní. Dle § 10 zákona č. 456/2011 Sb. vykonává tyto činnosti:

 • Provádí řízení o správních deliktech,
 • vymáhá, vybírá a převádí výnosy daní, které nejsou příjmem státního rozpočtu,
 • přijímá a eviduje splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případné úroky z nich vyplývající,
 • vykonává dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami,
 • vybírá a vymáhá peněžitá plnění, která uložily orgány finanční správy,
 • finanční kontrolu,
 • kontrolu dodržování povinností stanovených právními předpisy upravujícími účetnictví a ukládá účetním jednotkám pokuty podle těchto právních předpisů,
 • kontrolu výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány,
 • z pověření ministerstva přezkoumává hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti a vykonává dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy,
 • z pověření ministerstva vykonává působnost kontaktního orgánu při vymáhání některých finančních pohledávek a provádí mezinárodní pomoc při správě daní.

Seznam Podřízených územních pracovišť

Finanční úřad má několik základních Podřízených územních pracovišť, která mají další příslušná územní pracoviště. Společně tak tvoří soustavu finančních orgánů. Mezi základní Podřízená územní pracoviště patří:

 • Finanční úřad pro hlavní město Praha
 • Finanční úřad pro Středočeský kraj
 • Finanční úřad pro Jihočeský kraj
 • Finanční úřad pro Plzeňský kraj
 • Finanční úřad pro Karlovarský kraj
 • Finanční úřad pro Ústecký kraj 
 • Finanční úřad pro Liberecký kraj
 • Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
 • Finanční úřad pro Pardubický kraj
 • Finanční úřad pro Kraj Vysočina
 • Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
 • Finanční úřad pro Olomoucký kraj
 • Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
 • Finanční úřad pro Zlínský kraj
 • Specializovaný Finanční úřad
 • Odvolací finanční ředitelství

Potřebujete pomoc při finanční kontrole? Pomůžeme vám! »

Na webu nám pomáhají soubory cookies, zejména k analýze návštěvnosti. Procházením webu dáváte souhlas s jejich používáním.