Frascati manuál

Frascati manuál je dokument určený pro hodnocení vědeckotechnických činností. Je to metodická pomůcka, ale také nástroj pro statistické analýzy a sběr informací o realizovaných aktivitách v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. 

Publikaci vydává Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) od roku 1963. Aktuální sedmé vydání vydání je z roku 2015. Rozšiřuje i upravuje informace z předchozí verze z roku 2002. Ta obsahovala mimo jiné části o VaV v oblasti softwaru, služeb, biotechnologie, informačních a komunikačních technologií, ad. 

Frascati manuál lze využít jako pomocný nástroj i pro účely uplatňování odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Jsou zde uvedeny hranice mezi výzkumem, vývojem a ostatními příbuznými činnostmi.

Stručné rozdělení Frascati manuálu:

 • I. Základní definice a hodnocení výzkumu a vývoje
  • možnosti a identifikace VaV
  • instituce a statistika VaV
  • náklady na VaV
  • pracovníci ve VaV
  • metodiky, procesy, hodnocení VaV
 • II. Specifické hodnocení výzkumu a vývoje
  • podnikatelský VaV
  • státní VaV
  • vysokoškolský VaV
  • soukromý neziskový VaV
  • globální hodnocení VaV
 • III. Státní podpora výzkumu a vývoje

Dokument specifikuje pět kritérií, které by měly splňovat činnosti výzkumu a vývoje. Mezi ně patří standardně novost, nejistota a nově dále kreativní originální přístup, systematičnost a schopnost reprodukce dosažených výsledků. Manuál rozděluje výzkum a vývoj na základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj, které jsou v něm podrobněji definovány. Jsou zde také popsány činnosti vyjmuté z VaV a uvedeny konkrétní příklady, které demonstrují určení hranice VaV.

 

Na webu nám pomáhají soubory cookies, zejména k analýze návštěvnosti. Procházením webu dáváte souhlas s jejich používáním.