Odčitatelné položky od základu daně

Prvním předpokladem pro využití odčitatelných položek je výpočet základu daně. Jeho výše se určí odečtením skutečných výdajů od příjmů.

Od této částky pak lze odečítat odčitatelné položky, pomocí kterých se daňový základ sníží. Jednou z možností, jak si může snížit základ daně firma zkoumající nebo vyvíjející vlastní produkty, služby, metody atp., je využití tzv. odčitatelné položky na výzkum a vývoj

Odčitatelná položka je upravena zákonem o dani z příjmů: § 34 Položky odčitatelné od základu daně. Zákonná úprava odčitatelné položky byla do 31. 12. 2013 obsažena v § 34 odst. 4 až 8 zákona č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů. Od 1. 1. 2014 je platná novela zákona a odčitatelná položka je nově přesunuta do paragrafů § 34a až 34c zákona č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů.

Odčitatelná položka je součástí daňového přiznání daně z příjmů právnických osob. Každá společnost, která je poplatníkem daně z příjmů právnických osob může uplatnit takové daňové zvýhodnění. Toto ustanovení umožňuje také společnostem ve ztrátě profitovat z daňové úlevy a přenést ji do dalších let.

Daňovou ztrátu je možné odečíst od základu daně, která vznikla a zároveň byla vyměřena, i z části v předchozím zdaňovacím období, popř. v následujících 5 zdaňovacích obdobích. Tyto období musí bezprostředně následovat po období, za které se daňová ztráta vyměřuje.

Odčitatelné náklady vynaložené na výzkum a vývoj

Od základu daně lze odečíst tyto výdaje (náklady), které byly vynaloženy na řešení projektů výzkumu a vývoje:

 • Výdaje na personál
  • Mzdy nebo jejich část
  • Odměny na základě dohod
  • Povinné odvody (musí být již uhrazené)
 • Spotřebovaný materiál
  • Faktury bez DPH, uhrazené v daném roce
 • Provozní výdaje
  • Elektrická energie, vodné a stočné, plyn, náklady na teplo, telekomunikace (vč. internetu)
 • Odpisy hmotného movitého a nehmotného majetku.

Daňové ustanovení, které má za cíl podporovat výzkum a vývoj v soukromém sektoru je v platnosti od 1. ledna 2005.

Od základu daně lze odečíst výdaje (náklady) na výzkum a vývoj nebo výdaje (náklady) na podporu odborného vzdělávání. Pokud daňový subjekt nemůže odečíst náklady (výdaje) na výzkum a vývoj nebo náklady (výdaje) na podporu odborného vzdělávání z důvodu nízkého základu daně nebo pokud daňový subjekt je v daňové ztrátě, je možné tyto výdaje (náklady) odečíst ve třech následujících zdaňovacích obdobích.

Tuto tzv. nepřímou podporu výzkumu a vývoje v podobě odčitatelné položky lze využívat od roku 2005 ve výši 100 % nákladů vynaložených na VaV. 

Od roku 2014 lze nově uplatňovat odpočet z meziročního přírůstku nákladů na výzkum a vývoj ve výši 110 %. To znamená, že v případě meziročního přírůstku nákladů na projekt VaV lze na tento rozdíl uplatnit 110 % nákladů. Zde se můžete podívat na vzorový příklad výpočtu.

Jak využít odčitatelnou položku na výzkum a vývoj?

Naše společnost SmarTech Solutions se specializuje právě na odčitatelnou položku na výzkum a vývoj. Dokážeme pomoci firmám spolehlivě identifikovat jejich výzkumné a vývojové aktivity, které splňují veškeré legislativní požadavky. Na základě této identifikace a technické expertízy dokážeme firmám ušetřit značné finanční náklady, které mohou využít, investovat zpět do těchto aktivit a zároveň tak rozšiřovat své portfolio výzkumných a vývojových činností.

Pojďme se podívat, zda splňujete podmínky pro uplatnění odečitatelné položky na výzkum a vývoj »

Na webu nám pomáhají soubory cookies, zejména k analýze návštěvnosti. Procházením webu dáváte souhlas s jejich používáním.