Vývoj

Vývoj je přirozený nebo umělý proces, při kterém dochází ke změně aktuálního stavu do stavu nového. Ne vždy musí být vývoj nutně kladný, ale může vyjadřovat také zápornou hodnotu. 

Oblasti vývoje

V současné době je vývoj nejen v České republice zaměřen na tyto oblasti:

  • Průmysl
  • Vojenství
  • Informační technologie
  • Lékařství
  • Společenské vědy
  • Fyzika a matematika
  • Chemie

Technický vývoj

V technice se jedná výhradně o vývoj umělý, prováděný za účelem vytvoření nebo zlepšení věci. Jedná se o systematické a tvůrčí využití poznatků výzkumu nebo jiných námětů k produkci nových nebo zlepšených materiálů, výrobků nebo zařízení anebo k zavedení nových či zlepšených technologií, systémů a služeb, včetně pořízení a ověření prototypů, poloprovozních nebo předváděcích zařízení.

Experimentální vývoj

Experimentální vývoj je definován zákonem č. 130/2002 o podpoře výzkumu, vývoje a inovací jako získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností pro návrh nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb.

Podpora vývoje v ČR

Česká republika si je vědoma nutnosti podpory vývoje ať už stávajících nebo nových produktů či služeb, a to je také zohledněno ve státním rozpočtu. Rada pro výzkum, vývoj a inovace chce zajistit kofinancování vývoje, výzkumu a inovací v letech 2015 a 2016 částkou odhadem 1,5 – 2,0 mld. Kč ročně ze státního rozpočtu. 

Na webu nám pomáhají soubory cookies, zejména k analýze návštěvnosti. Procházením webu dáváte souhlas s jejich používáním.