Daňový řád

Daňový řád je zákon ČR, kterým je upraven postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají v daňovém řízení při správě daní.

Daňový řád byl přijat 22. 7. 2009 a ve Sbírce zákonů vyšel pod číslem 280/2009, účinnosti pak nabyl 1. 1. 2011. Daňový řád je součástí veřejného práva a skládá se z pěti částí.

 • První část (§ 1 až § 9) definuje předmět, účel úpravy a základní zásady správy daní.
 • Druhá část (§ 10 až § 124) definuje správce daně, zúčastněné osoby, lhůty, doručování, dokumentaci a opravné a dozorčí prostředky.
 • Třetí část (§ 125 až § 245) pak upravuje registrační a daňové řízení, placení daní a vztah k insolvenci.
 • Ve čtvrté části daňového řádu (§ 246 až § 254) jsou vymezeny následky porušení povinnosti při správě daní, např. pořádkové pokuty a úroky z prodlení. 
 • Poslední pátá část (§ 255 až § 264) je nazvána Ustanovení společná, zmocňovací, přechodná a závěrečná a věnuje se např. prominutí daně a mezinárodnímu zdanění.

Struktura daňového řádu

 • Část 1 § 1 - 9 Úvodní ustanovení
  • Hlava I § 1 - 4 Předmět a účel úpravy
  • Hlava II  § 5 - 9 Základní zásady správy daní
 • Část 2 § 10 - 124 Obecná část o správě daní
  • Hlava I § 10 - 31 Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní
   • Díl 1  § 10 - 19 Správce daně
   • Díl 2  § 20 - 31 Osoby zúčastněné na správě daní a zastoupení
   • Hlava II  § 32 - 38 Lhůty
   • Hlava III § 39 - 51 Doručování
    • Díl 1 § 39 - 41 Obecná ustanovení o doručování
    • Díl 2 § 42 Elektronické doručování
    • Díl 3 § 43 - 48 Doručování prostřednictvím zásilky
    • Díl 4 § 49 - 50 Zvláštní způsoby doručení
    • Díl 5 § 51 Prokázání doručení
   • Hlava IV § 52 - 59 Ochrana a poskytování informací
   • Hlava V  § 60 - 69b Dokumentace
   • Hlava VI § 70 - 107 Řízení a další postupy
    • Díl 1 § 70 - 77 Obecná ustanovení o řízeních a dalších postupech
    • Díl 2 § 78 - 90 Postupy při správě daní
    • Díl 3 § 91 - 107 Průběh řízení
   • Hlava VII  § 108 - 124 Opravné a dozorčí prostředky
    • Díl 1 § 108 Obecná ustanovení o opravných a dozorčích prostředích
    • Díl 2 § 109 - 116 Odvolací řízení
    • Díl 3 § 117 - 120 Obnova řízení
    • Díl 4 § 121 - 123 Přezkumné řízení
    • Díl 5 § 124 Vztah ke správnímu soudnictví
 • Část 3§ 125 - 245   Zvláštní část o správě daní
  • Hlava I § 125 - 131 Vznik registrační povinnosti
  • Hlava II  § 132 - 133 Řízení o závazném posouzení
  • Hlava III § 134 Daňové řízení
  • Hlava IV § 135 - 148 Nalézací řízení
   • Díl 1 § 135 - 140 Vyměřovací řízení
   • Díl 2 § 141 - 144 Doměřovací řízení
   • Díl 3 § 145 - 148 Společná ustanovení pro nalézací řízení
   • Hlava V  § 149 - 232 Placení daní
    • Díl 1 § 149 - 160 Obecná ustanovení o placení daní
    • Díl 2 § 161 - 162 Dělená správa
    • Díl 3 § 163 - 166 Vybírání daní
    • Díl 4 § 167 - 174 Zajištění daní
    • Díl 5 § 177 - 232 Vymáhání daní
   • Hlava VI § 233 - 237 Správa daně vybírané srážkou
   • Hlava VII  § 238 - 245 Právní nástupnictví a vztah k insolvenci
    • Díl 1 § 238 - 241 Právní nástupnictví
    • Díl 2 § 242 - 245 Vztah k insolvenčnímu řízení
 • Část 4 § 246 - 254 Následky porušení povinností při správě daní
 • Část 5 § 255 - 265 Ustanovení společná, zmocňovací, přechodná a závěrečná
 • Část 6 § 266 Účinnost

 

Na webu nám pomáhají soubory cookies, zejména k analýze návštěvnosti. Procházením webu dáváte souhlas s jejich používáním.