Výzkum

Výzkum je intelektuální proces, který produkuje informace, teorie, zákony atp. Cílem výzkumu je získat znalosti, objevit podstatu pozorovaných či zkoumaných jevů. Výzkum se nejčastěji používá v souvislosti s vědou a vědeckými metodami.

Výzkum spojený právě s vědou má několik rovin:

 • Základní výzkum
 • Aplikovaný výzkum
 • Průmyslový výzkum

Vymezení výzkumu

Základním výzkumem se rozumí teoretické či experimentální práce prováděné s cílem získat znalosti o úplných základech pozorovaného jevu.

Aplikovaný výzkum je svým záběrem již mnohem užší a cílem tohoto výzkumu je získání znalostí za účelem jejich využití přímo v praxi.

Průmyslový výzkum je z tohoto výčtu nejužší a lze jej přiřadit jako část aplikovaného výzkumu. Jeho výsledky je možné využít v konkrétních nových výrobcích, službách a technologiích.

Oblasti výzkumu

Mezi nejvýznamnější sektory, které se zabývají výzkumem a jsou financovány z veřejných zdrojů, patří:

 • podnikatelský sektor,
 • vládní sektor,
 • vysokoškolský sektor,
 • neziskový sektor.

Výdaje na výzkumné sektory financované z veřejných zdrojů

Nejvíce peněz jde v podnikatelském sektoru na výzkum a vývoj v tradičních odvětvích zpracovatelského průmyslu, a to především v automobilovém a průmyslu a strojírenství. Ve vládním sektoru se pak nejvíce investuje do výzkumu v oblasti přírodních věd. Mezi další významné oblasti výzkumu patří tato odvětví:

 • Technika a inženýrství
 • Matematika a fyzika
 • Chemie
 • Společenské vědy
 • Biologie
 • Lékařství
 • Zemědělství
 • Vědy o zemi, atmosféře a životním prostředí
Na webu nám pomáhají soubory cookies, zejména k analýze návštěvnosti. Procházením webu dáváte souhlas s jejich používáním.