Pokyn D - 288

Metodický Pokyn D – 288 je dokument vydaný Ministerstvem financí v zájmu zajištění jednotného postupu při uplatňování odčitatelné položky na výzkum a vývoj.

To vše dle ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokyn je však pouze vodítkem a není právně závazný.

Pokyn D – 288 ke stažení v PDF

Význam Pokynu D – 288

Účelem vydání metodického Pokynu D – 288 je usnadnění daňovým poplatníkům a pracovníkům finančních úřadů posoudit, zda náklady odečtené od základu daně spadají do výzkumu a vývoje. V závislosti na této skutečnosti a při splnění všech dalších stanovených podmínek pro odečet pak lze náklady zahrnout do odpočtu od základu daně z příjmů.

Stručný obsah Pokynu D – 288

Pokyn D – 288 se věnuje uvedeným tématům:

 • náležitosti dokumentu Projekt výzkumu a vývoje
 • vymezení výzkumu a vývoje pro účely zákona
 • činnosti při realizaci projektů, které lze zahrnout mezi činnosti výzkumu a vývoje
 • činnosti, které nelze zahrnout mezi činnosti výzkumu a vývoje
 • výdaje vynaložené na realizaci projektů, které je a které není možné odečítat od základu daně z příjmů
 • období uplatnění nákladů na výzkum a vývoj

Další specifické příklady, které se mohou při uplatňování nákladů na výzkum a vývoj vyskytnout:

 • souběh odčitatelných položek dle § 34 odst. 3 a 4 zákona 586/1992 Sb.
 • náklady, na které byla poskytnuta podpora z veřejných zdrojů
 • dodatečné daňové přiznání
 • přenos neuplatněného odpočtu na právního nástupce
 • výdaje na výzkum a vývoj u zanikající společnosti

Web k Pokynu D – 288

Alternativy k Pokynu D – 288

Jako alternativu k Pokynu D – 288 lze v praxi využít Příručku Frascati 2002.

Na webu nám pomáhají soubory cookies, zejména k analýze návštěvnosti. Procházením webu dáváte souhlas s jejich používáním.