Sleva na dani vs. odečitatelná položka

Ke snížení daně slouží nejen odčitatelné položky, které dobře známe (odčitatelná položka na výzkum a vývoj, na odborné vzdělávání atd.), ale také slevy na dani.

Přestože jsou tyto dva pojmy někdy zaměňovány, rozdíl mezi nimi má zásadní vliv na výši daně z příjmu.

V čem je rozdíl?

Odčitatelná položka se uplatňuje při výpočtu daňového základu. Sleva na dani je specifická tím, že se uplatňuje až po vypočtení daně z příjmu, která se tímto sníží. Legislativně je zakotvena v zákoně o daních z příjmů § 35.

Příklad výpočtu a následné úspory najdete zde.

Možnosti daňové úlevy

Pro fyzické osoby poskytuje poměrně bohatý výčet možností:

  • základní sleva na poplatníka – 24 840 Kč,
  • sleva na manželku – 24 840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč; je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek,
  • invalidní důchod – 2520 Kč pro 1. a 2. stupeň/5040 Kč pro 3. stupeň,
  • sleva pro držitele ZTP/P – 16 140 Kč,
  • příprava na budoucí povolání – 4 020 Kč
  • daňové zvýhodnění na vyživované dítě – 13 404 Kč ročně na jedno dítě, 17 004 Kč na druhé dítě a 20 604 Kč na třetí a každé další dítě může poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu,
  • sleva za umístění dítěte.

Právnické osoby mohou uplatnit následující:

  • slevu na zaměstnání osoby se zdravotním postižením – 18 000 Kč,
  • slevu na zaměstnání osoby s těžším zdravotním postižením – 60 000 Kč.

Je nutno vycházet z průměrného ročního přepočteného počtu takových zaměstnanců. 

Další variantou je sleva pro poplatníka, který obdržel příslib investiční pobídky.

Na webu nám pomáhají soubory cookies, zejména k analýze návštěvnosti. Procházením webu dáváte souhlas s jejich používáním.