Inovace

Slovo inovace má původ v latinském slovu innovare, což znamená obnovovat. Cílem inovačního procesu je dosáhnout zlepšení stávajících vlastností či vlastností nových u stávajícího produktu či služby - inovace. Inovace se však zásadně liší od procesu výzkumu či vývoje.

Odlišnost od výzkumu a vývoje

Proces výzkumu a vývoje v drtivé většině případů obsahuje experimentální práce s předem neznámými způsoby, jak dosáhnout požadovaného cíle a s předem nejistými výsledky. Výsledkem vývoje a výzkumu mohou být nové výrobky či služby, výrazně vylepšené produkty či služby, nové postupy, atd. U projektů výzkumu a vývoje je vždy přítomen silný prvek, či prvky novosti a také silné technické nejistoty.

Proces inovace je dosažení stanovených cílů bez experimentální práce, pomocí předem známých a jasných postupů s jistým výsledkem procesu. Inovace lze dosáhnout poměrně rychle, snadno a bez většího výzkumného či vývojového úsilí, a bez vynaložení většího množství mentálních, případně finančních prostředků. Výsledkem inovačního procesu mohou být také nové výrobky či služby, zlepšené výrobky či služby, nové postupy, apod. U inovací však není ani přítomen prvek novosti, ani technická nejistota.

Posouzení projektu z hlediska přítomnosti prvku, či prvků novosti a technických nejistot je předmětem technických expertíz.

Typy inovací

Typy inovací:

  • Technické inovace (nové či zlepšené produkty, postupy, …)
  • Netechnické inovace (organizační, podnikatelské, sociální a ekologické inovace)
  • Sociální inovace (inovace pracovních podmínek, pracovních vztahů, …)

Typy inovací dle Oslo manuálu:

  • Produktové inovace (inovace v produktu nebo službě)
  • Procesní inovace (změna ve způsobu, jakým jsou produkty či služby vytvářeny a dodávány)
  • Marketingové inovace (otevírání nových trhů, nové umístěné podnikového produktu na trh, …)
  • Organizační inovace (nový způsob organizace v mnoha záležitostech včetně organizace vztahů s dalšími společnostmi, atd.)
Na webu nám pomáhají soubory cookies, zejména k analýze návštěvnosti. Procházením webu dáváte souhlas s jejich používáním.